Nuqud Gallery

Samanid, Nasr II ibn Ahmad, gold dinar, al-Muhammadiya mint, AH 319, citing al-Muqtadir

$409.00

Samanid: Nasr II ibn Ahmad, gold dinar (4.01g), al-Muhammadiya mint, AH 319. Citing Abbasid caliph al-Muqtadir. Attractive.

In stock