Nuqud Gallery

Samanid, Nasr II ibn Ahmad, gold dinar, al-Muhammadiya mint, AH 322, citing al-Qahir

$379.00

Samanid: Nasr II ibn Ahmad, gold dinar (3.70g), al-Muhammadiya mint, AH 322. Citing Abbasid caliph al-Qahir billah.

In stock